تگ video تگی است که به تازگی توسط نسخه پنجم HTML یعنی HTM5 ارائه شده است که به کمک این تگ میتوان در صفحه وب خود فایل ویدئویی برای نمایش قرار داد.
از مزیت های این تگ نسبت به تگ هایی همچون embed و object این است که در صورتی که مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی کند مرورگر دیگر نیازی به پلاگین های نمایش ویدئو ندارد.

آدرس ویدئو:
پهنای ویدئو:
ارتفاع ویدئو:
فرمت ویدئو:
آیا میخواهید فیلم بی صدا باشد؟
ویدئو به طور خودکار اجرا شود؟
دکمه های کنترل ویدئو باشند؟
ویدئو پس از پایان دوباره اجرا گردد؟
آدرس پوستر:
نوع بارگذاری ویدئو: