اجرای اولین برنامه تان در پایتون

برنامه های پایتون کامپایل نمی شوند، به جای آن، آنها توسط مفسر پایتون تفسیر می شوند. حالا ما میخواهیم یک برنامه پایتون بنویسیم و آن را اجرا کنیم.

لطفا از از اینکه برنامه پایتون روی سیستمی که در حال استفاده از آن هستید نصب است اطمینان حاصل کنید.

در صورتی که نصب نشده بود آن را از اینجا دانلود کنید .

ساختن فایل برنامه پایتون

فایل های پایتون با پسوند py. ذخیره می شوند. یک ویرایشگر متن مانند Notepad ویندوز و یا SublimeText را باز کنید و سپس در آن یک فایل با نام hello.py بسازید و آن را ذخیره کنید.

print("Hello World")

#Notice that NO semi-colon is to be used !

اجرای برنامه پایتون

برای اجرای برنامه در سیستم های لینوکسی CWD یا دایرکتوری در حال کار را به دایرکتوری که فایل hello.py در آن قرار دارد تغییر دهید ( بوسیله دستور cd ) و سپس فرمان زیر را در ترمینال لینوکس اجرا کنید :

python3 hello.py

 

برای اجرای برنامه در سیستم عامل های ویندوز دکمه های Windows + R رو فشار دهید و سپس در کادر پنجره باز شده کلمه cmd را تایپ کنید.

سپس توسط دستور cd دایرکتوری در حال کار ترمینال یا cwd را به دایرکتوری که فایل در آن قرار دارد تغییر دهید، سپس فرمان زیر را اجرا کنید :

python hello.py

 

متغیر های در پایتون

برعکس زبان های برنامه نویسی دیگر مانند جاوا یا سی و ... در زبان پایتون نیازی به تعریف کردن نوع متغیر نیست و به عبارتی خود مفسر پایتون به طور اتوماتیک نوع متغیر که آیا از نوع عددی است و یا از نوع رشته ای و یا لیست و ... را تشخیص می دهد.

پایتون به کوچک و بزرگی نام متغیر ها حساس است، یعنی hello با Hello یا با HELLO متفاوت است. حرف اول نام متغیر های میتواند از حروف انگلیسی و یا کاراکتر _ باشد. حرف اول نام متغیر ها به هیچ وجه نباید عدد و یا کاراکتر های غیر از حروف الفبای انگلیسی و _ باشد.

مثال :

a = 4

webcodes_url = "webcodes.rozblog.com"

_name = "Kianoosh"

love4you = "I love you!"

 

عبارات در پایتون

اعمال ریاضیاتی در زبان پایتون می توانند بوسیله عملگر های ریاضی انجام شوند، مانند دنیای واقعی :

a = 5

b = 12

c = 9

product = a * b * c

result = a + b + c

difference = a - b - c

division = a / b / c

remainder = a % b % c

 

عبارات شرطی در پایتون

انجام شرط ها در پایتون بوسیله سه عبارت if  و elif و else ایجاد می شوند .

if تعیین می کند اگر شرط مورد نظر درست بود ( True ) سپس محتویات بلاکش اجرا می شوند .

elif را نمی توان به تنهایی بکار برد و همیشه باید یا بعد از یک elif دیگر بیاید و یا باید بعد از if بیاید و تعیین می کند که اگر شروط if و یا elif قبلش درست نبود ( False ) سپس شرط آن امتحان می شوند تا درستی شرطش تعیین و محتویاتش اجرا شود و چرخه را به کد بعد از خود بسپارد .

else که همیشه بعد از if و یا بعد از elif می آید و اگر تمام شرط های قبلش درست نبودند محتویاتش اجرا می شوند .

مثال :

age = 20

if age == 18 :

        print("Your age is 18, so welcome to my site :)")

elif age < 18 :

        print("Your age is less than 18, so please leave my site :)")

else :

        print("Your age is greater than 18, so welcome to my site")

 

Output :

Your age is greater than 18, so welcome to my site

 

توابع در پایتون

یک تابع در پایتون بوسیله کلمه رزرو شده def در قبل از نام تابع تعریف می شود.  برعکس زبان های برنامه نویسی دیگر مانند جاوا یا سی پلاس پلاس و ... نیازی نیست که نوع داده برگشتی تابع از قبل تعیین شود. تابع را میتوان با نوشتن نام تابع همراه با لیست پارامترهایش در پرانتز ها نوشت.

مثال :

def sayHello(fname, lname):

      print("Hello", fname, lname, ". Welcome to world wide web")

 

sayHello("Kianoosh", "Programmer")

 

Output :

Hello Kianoosh Programmer . Welcome to world wide web

 

پایتون یک زبان بسیار ساده از لحاظ دستور زبان، بی نهایت قدرتمند و بسیار پرکاربرد است .

 

اطلاعات مطلب
دسترسی بیشتر (ابزارهای مطلب)
نوع فونت متن :
اندازه فونت متن : (اندازه متن)
رنگ متن : (مقدار هگزادسیمال رنگ)

لینک این مطلب را در سایت خود قرار دهید :
تعداد حروف بکار رفته در متن :
اشتراک گذاری :